Pål Oddvar Håvardsrud

Tlf: 905 57 635
Daglig leder - installatør

Arne Magnus Tollefsen

Tlf: 902 06 236
Saksbehandler - montør

Thorleif Ruud

Tlf: 902 06 276
Saksbehandler - montør

Frank Dahle

Tlf: 977 69 525
Montør


Kontakt oss

Kontakt oss

HTR-Elektro AS     /     Bygdevegen 31     /     3588 DAGALI     /     org.nr 979813058

Utviklet av Imaker as