• Hytte og boliginstallasjoner
  • Installasjoner i nærings- og forretningsbygg
  • PLS - anlegg
  • EIB - anlegg
  • Kabelnettverk tele/data
  • Alarm anlegg
  • El-verk rapporter
  • Internkontroll
  • Service

Kontakt oss

Kontakt oss

HTR-Elektro AS     /     Bygdevegen 31     /     3588 DAGALI     /     org.nr 979813058

Utviklet av Imaker as