Gå til innholdet
Elbilladere i en garasje i et borettslag

Lading av elbil i boligsameier

Med et økende antall elbiler på veiene øker også behovet for lading i borettslag raskt. Med gode fellesløsninger kan man unngå konflikter om utgifter, ladeplasser og strømtilgang. 

Unngå konflikter om lading av elbil

Fra 1 januar 2018 gjelder det nye regler for sameier over hele landet som fører til at de må legge til rette for lading av elbiler og hybridbiler.  Etter lovendringen kan du ikke lenger nektes lading i sameier dersom det ikke finnes en meget god grunn. 

For å unngå konflikter rundt kostnader og etablering av ladestasjoner er informasjon og kunnskap viktig. Det finnes flere løsninger som passer for ulike sameier. Behovet for ladestasjoner i dag er sannsynligvis mindre enn det vil være i fremtiden, derfor er det viktig å ta høyde for eventuelle endringer. 

Det går mot nytt lovforslag for elbileier i borettslag som skal gi beboere i borettslag rett til å sette opp ladepunkt for elbil.

Stikkontakter og enkeltløsninger bruker mer strøm enn en felles løsning, og sikrer en langt mer rettferdig fordeling av strømutgiftene. Mange kommuner har også støtteordninger for etablering av felles ladeplasser.

Vi har flere ulike leverandører av ladestasjoner for borettslag og sameier. Kontakt oss for befaring og gode råd angående elbillading i boligsameier.

Mange kommuner har støtteordninger for etablering av felles ladeplasser.

Tips og inspirasjon