HTR-Elektro AS

Om oss

HTR-Elektro AS ble etablert i 1998 av Pål Oddvar Håvardsrud, Arne Magnus Tollefsen og Thorleif Ruud med kontor og lager på Dagali og Geilo.

Vi satser på å levere kvalitetsprodukter og yte god service.

VÅR KOMPETANSE – DIN SIKKERHET.

HTR-Elektro er medlem og medeier av Elektrikerkjeden Elkonor. 

Elkonor er en medlemseid og medlemstyrt kjede for frie og uavhengige elektroentreprenører.

Og legger forholdene til rette for at vi som medlemsbedrift skal kunne konsentrere oss om vår kjernevirksomhet og være konkurransedyktige i vårt marked.

Elkonor skal også være et bindeledd for medlemmene der vi gjennom å utveksle kompetanse og arbeidskraft, kan påta oss oppdrag som går utenfor egen region.

Mer informasjon om Elkonor finner du på www.elkonor.no

Smarte og trygge løsninger til riktig pris

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne de beste løsningene for deg og dine behov.